Pro média

Sousedskápomoc.cz vznikla v březnu 2020 jako bezprostřední reakce na probíhající koronavirovou krizi. Jedná se o nadační fond, který se snaží pomoci různou formou co nejvíce lidem. Více informací o celé iniciativě naleznete v sekci Kdo jsme.