SousedskaPomoc.cz vznikla, abychom za pomoci dobrovolníků zajistili doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí.

Jedná se především o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu.

Potřebujete zajistit roušky,
dojít nakoupit potraviny, léky nebo
jinou pomoc, a nemůžete opustit svůj domov?

800 88 55 99

Volejte bezplatnou linku Sousedské pomoci!